Informacije

Radno vrijeme:

 

 • Siječanj  1.1.2022. 11:00h - 14:00h, 2.1.2022.- 9.1.2022. 11:00-16:00h
 • Veljača: zatvoreno
 • Ožujak:  subotom i nedjeljom: 10.00h – 17.00h
 • Travanj i listopad: 10:00h – 17:00
 • Svibanj: Od ponedjeljka do petka 10:00h – 13:00h i 16:1.1.2022. 11:00h - 14:00h, 2.1.2022.- 9.1.2022.= 11:00-16:00h00h – 18:00h, subota i nedjelja 10:00h- 18:00h
 • Lipanj i rujan: 10:00h-18:00h
 • Srpanj i kolovoz: 9.00h – 22.00h
 • Studeni i prosinac: subota i nedjelja: 10.00h – 16.00h

Cijene ulaznica:

 • Djeca do 3 god.: besplatno
 • Djeca od 3 do 18 god.: 25,00 kn
 • Djeca invalidi: 15,00kn
 • Invalidi odrasli: 25,00kn
 • Umirovljenici i studenti: 30kn
 • Odrasli: 40,00kn
 • Predškolske grupe i grupe sa posebnim potrebama: 15,00kn
 • Školske grupe: 20,00kn
 • Grupe odraslih: 30,00kn